Cerība 2012. g. 19. marts

skjuris / Komentāri (1)

Vairāk atveriet klikšķinot uz virsraksta... 

Jauni un talantīgi cilvēki ir pēdējais stratēģiskais resurss, kurš vēl ir spējīgs nodrošināt Latvijas uzplaukumu.

Īpaši talantīgu skolnieku attīstība ir galvenais mērķis visās īsā, vidējā un ilgtermiņa attīstības programmās.

Matemātikas olimpiādes ir galvenais veids kā attīstīt un veicināt radošo domāšanu. Patreiz tas ir tikai apgalvojums un tā būs cita raksta tēma.

Loģiskās domāšanas un zinātniskās problēmu analīzes elementi ir būtiska sastāvdaļa informātikas, fizikas, ķīmijas un citās olimpiādēs. Tai skaitā lasīšanas testos būtiskā sastāvdaļa ir spēja analizēt izlasīto tekstu un saskatīt dažādas likumsakarības.

Vairumā radošo darbību ir vērojama savstarpējā mijiedarbība. Piemēram, valodas attīstība agrā bērnībā uzlabo kognitīvos procesus. Mūzikas nodarbības attīsta loģisko domāšanu un atmiņu. Sporta nodarbības un īpaši tādas, kur nepieciešams pieņemt ātrus lēmumus slodzes apstākļos, attīsta smadzeņu daļas, kuras ir atbildīgas par domāšanu un jaunradi.

Viens no lielākajiem ikgadējiem Latvijas skolnieku pasākumiem ir matemātikas olimpiādes. Neskatoties uz līdzekļu samazināšanu, ir ļoti daudz cilvēku, kuri apzinoties šī darba nozīmīgumu Latvijas attīstībai, dara šo darbu bez jebkādas samaksas. Jau vairākus gadus Latvijas izlases vadītāji meklē sponsorus, atbalstītājus un iegulda savus personīgos līdzekļus, lai nodrošinātu spējīgāko skolnieku startus starptautiskajās olimpiādēs. Dažreiz līdzekļus dod skolnieku vecāki, kas ir pilnībā nepieņemami. Dažreiz līdzekļus atrod skolas vai pašvaldības. Dažreiz sponsori. Lielākoties šādai līdzekļu piesaistei ir gadījuma raksturs. Bieži vien tie ir tie paši līdzekļi, tikai no citas kabatas, kas neliecina par labu plānošanas darbu kopumā valstī.

Tiek nepamatoti noniecināti mūsu bērnu izcilie sasniegumi. Tiek nepatiesi pretnostatīts darbs ar spējīgajiem skolniekiem darbam ar pārējo klasi. Labs skolotājs labi strādā ne tikai ar spējīgo skolnieku, bet tāpat labi izskaidro labam, vidusmēra un arī vājākam skolniekam. Prese un televīzija neapmeklē nedz skolnieku pasākumus nedz apbalvošanas ceremonijas. Vadošās Valsts amatpersonas pārāk reti izrāda savu uzmanību, novērtējot Latvijas skolnieku sasniegumus.

Izcīnītā otrā vieta komandu sacensībās Vācijā Greifsvaldē, apsteidzot skolnieku izlases no tādām lielvalstīm kā Somija, Dānija, Zviedrija, Vācija un citas, ņemot vērā valstu  ieguldītos līdzekļus, ir panākums, ar kuru var lepoties ikviens Latvijas iedzīvotājs, neatkarīgi no pilsonības un tautības.

Lai nepazaudētu sasniegto līmeni un nodrošinātu tālāku attīstību, ir nepieciešama Valsts programma darbam ar spējīgajiem skolniekiem.  Diemžēl tiek nodrošināta tikai daļa no nepieciešamajiem līdzekļiem:

 • materiālu sagatavošanai un izdošanai;

 • pasniedzēju darbam ar spējīgākajiem skolniekiem;

 • pedagogu darba apmaksai skolu pulciņiem;

 • skolu, rajona, Latvijas olimpiāžu organizēšanai;

 • dalībai starptautiskajās mācību priekšmetu un skolnieku zinātniskajās olimpiādēs;

 • atbalsts zinātniekiem testu adaptācijā un speciālu pētījumu veikšanā;

 • atbalsts skolotāju metodisko organizāciju izveidošanai;

 • atbalsts jaunāko interneta tehnoloģiju pielāgošanai skolnieku interešu attīstībai;

 • skolnieku speciālo kursu organizēšanai;

 • priekšmetu vasaras nometņu organizēšanai;

 • periodiska izdevuma izdošanai;

 • speciālu televīzijas raidījumu sagatavošanai.

 Pašreiz akūti nepieciešami šādi līdzekļi:

 Vispirms jāatzīmē, ka matemātikas olimpiādēs, atšķirībā no citām olimpiādēm , komandām pašām  jāapmaksā tikai ceļa izdevumi, izdevumi par komandas formu, apdrošināšana un nelieli prezentācijas izdevumi. Visus dzīvošanas, ēdināšanas un pārējos organizatoriskos izdevumus sedz valsts, kura organizē attiecīgo olimpiādi.

 1. Latvijas komandas startam Pirmajā Eiropas matemātikas olimpiādē meitenēm Kembridžā aprīlī nepieciešami līdzekļi 750 lati.

2. Latvijas komandas startam IMO 2012 Argentīnā līdz aprīlim, biļešu iegādei 8 cilvēkiem, apdrošināšanai un nedārgai formai, nepieciešami līdzekļi  9000 - 10 000 lati (atkarīgs no biļešu iegādes nosacījumiem).

3. Olimpiādei Baltijas Ceļš 2012 Igaunijā līdz oktobrim nepieciešami līdzekļi 400 lati.

4. Starptautiskās olimpiādes Baltijas Ceļš 2013 Rīgā organizēšanai  līdz 2013. gada oktobrim nepieciešami līdzekļi 25 000 lati (ar apstiprinājumu līdz 01.08.2012.).

5. Olimpiādei  IMO 2013 Kolumbijā līdz 2013. gada aprīlim nepieciešami 10 000 lati ceļam.

Papildus tam būtu lietderīgi divu gadu periodā ieguldīt no 5 000 līdz 10 000 latu sagatavošanas procesā, maksājot par mācību materiāliem, par pedagogu darbu un izlases treniņodarbībām. Izlasi gatavo gan skolotāji, gan LU mācību spēki - summa diviem gadiem ļoti minimāla.

Gribu arī atzīmēt, ka tikpat liela loma ir arī pārējiem mācību priekšmetiem. Mēs esam par vienlīdzīgu attieksmi pret visām skolnieku aktivitātēm un olimpiādēm.

Jauni un talantīgi cilvēki ir pēdējais stratēģiskais resurss, kurš vēl ir spējīgs nodrošināt Latvijas uzplaukumu.

 
Ar cerību
Juris
Škuškovniks
Latvijas
skolnieku matemātikas komandas
Vadītājs,
vadītāja vietnieks
 
Medicīnas
sabiedrības ARS
IT daļas
vadītājs

Komentāri: 1

 • Hozardweere 27 Mai.

  viagra 20 mg 4 tablet replies
  http://viagra-withoutdoctor.net - viagra without a doctor prescription
  viagra 20mg pills display topics from previous
  viagra without a doctor prescription usa
  - cheap viagra online without prescription
  viagra & viagra

Pievienot komentāru

Email again: