Matemātikas doktora un Latvijas Universitātes profesora Andreja Cibuļa pamudināts, esmu nolēmis uzrakstīt pārdomas, kurās gribu pamatot, kāpēc Latvijas matemātikas mācīšanas metodes ir pašas labākās pasaulē.
Protams , nevajag domāt, ka mēs esam kaut kas īpašs. Tomēr gribu apgalvot, ja pareizi izvēlās mērķa funkciju, jeb vērtēšanas vektoru, tad iespējams atrast notikumus un cilvēkus ar kuru darbu mēs varam būt īpaši lepni, un tas mums dod tiesības apgalvot, ka dažos aspektos varam būt labākie pasaulē.

Zināms fakts, ka daudz ko nosaka sākums.

Rēķināšanas Grāmatiņa,
ne
priekš visiem tumšiem Ļaudīm;
bet tiem vien par labbu sarakstīta,
kas Gudrību un gaišu Prātu cienī.

no Rubbenes Mācitaja Christoph Harder
Ar Tērpatas Grāmatutiesas atvēlešanu.